MISS UNIVERSE

2021 / Cemrenaz TURHAN

3B9463B4-647D-42D9-8644-6FFF701A35A7.jpg
A1D5C14E-24FD-4ADC-BA69-F4A566E236A1.jpg
9A304211-244C-48C3-9086-4CD61FAEB656.jpg

CEMRE

Türk inanışına göre soyumuz Gök Ana (Kartal Ana)'dan gelmektedir. Kartal Ana güneş ile sembolize edilir. Aynı zamanda kilim, kumaş ve halının en eski örnekleri Türklere aittir. 

Fırat Neziroğlu tarafından kişisel tekniği ile elde dokunan bu giysi, yer ile gök ortasındaki Cemre'yi konu alır. Havaya, suya ve toprağa düşen Cemre.

 

Gök Ana'nın izlerini taşıyan altın iplikler, madenlerin izleri titanyum, suyun izleri misina. Bu giysi geleneksel Türk Kültürü Kilimin çağdaş bir yorumudur.